مومیایی شدن!

مومیایی به جسدی - حیوان و انسان -  گفته می‌شود که پوست و گوشت خشک شده آن در اثر تماس عمدی یا تصادفی با مواد شیمیایی، سرمای فوق‌العاده زیاد، رطوبت بسیار پایین یا عدم وجود هوا و یا حتی گرمای بسیار زیاد حفظ شده‌است.

بنابراین همیشه برای مومیایی شدن نیاز به انسان ها نیست! مرادن نمکی که درباره ی آنها صحبت کردم و همینطور لیوبا نمونه هایی از مومیایی های تصادفی هستند که بدون دخالت انسان شکل گرفته اند.یول

/ 0 نظر / 84 بازدید