وزن یک عدد لوبیا چقدر است؟

ما می خواستیم وزن یک عدد لوبیا را با استفاده از ترازوی آشپزخانه به دست آوریم. اما دقت این ترازو آنقدر نبود که بتواند وزن یک عدد لوبیا را نشان بدهد. برای همین من از بچه های کلاس ششمی خواستم که مثل دانشمندها فکر کنند و راه حلی پیدا کنند. پاسخ ها بسیار زیرکانه و درست بود. لبخند

گزارشی که نیکتا حسینی از این فعالیت نوشته بر اساس روشی است که بچه های کلاس برای اندازه گیری وزن یک لوبیا با استفاده از ترازوی آشپزخانه پیشنهاد کرده اند و ما با همکاری هم انجامش دادیم. (کلمه های داخل پرانتز را من اضافه کرده ام.)

معلم به کلاس وارد شد و گفت می خواهم وزن یک لوبیا را روی ترازوی آشپزخانه بگیرم. بعد یک دانه لوبیا را روی ترازو گذاشت اما (عقربه ترازو) تغییری نکرد و ( بعد معلم) از ما خواست تا فکر کنیم که چطور این کار را انجام دهیم؟ هرکسی فکری کرد و فکرش را در دفتر نوشت. بعد معلم همه راه هایی که بچه ها گفته بودند را امتحان کرد. معلم در کفه ترازو آنقدر لوبیا ریخت تا اینکه عقربه 200 گرم را نشان داد. بعد 200 گرم لوبیا را تقسیم کرد و بعد به هر میزی یک مشت لوبیا داد تا هر میزی لوبیاهایی که داشت (را) بشمارد. بعد از آن که همه (لوبیاها را)شمردند از میز اول گفتند که چند لوبیا را شمردند و معلم در ماشین حساب همه اعداد را جمع کرد و کل لوبیاها 657 عدد شد و بعد تقسیم انجام دادیم. وزن کل لوبیاها را تقسیم بر تعداد لوبیاها کردیم و وزن هر لوبیا به دست آمد.

 

/ 5 نظر / 162 بازدید
نسیم

من از وبلاگتون خیلی خوشم اومد[لبخند] چه زیبا مطلبش را نوشته[قلب]

سارینا

1/5[قهقهه]

رایا

سلام خانم موسوی اگه وقتی تابستان تموم میشه شما شکلتون [لبخند] میشه من قیافم[گریه] میشه [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] خیییییییییلیییییییییی دوستتون داااارممم

کیمیا

خانم موسوی این همان آزمایشی است که با یک دیگر انجام دادیم ![عینک][عینک][عینک]

نیلوفر

وزن یک دونه لوبیا.....[رویا]