سلام

سلام

اینکه وبلاگ تغییر نام داده است دلیل دارد: امسال ادبیات هم درس مى دهم! 

فکر مى کنم از این ب بعد بتوانم کمى بیشتر اینجا حضور داشته باشم.

/ 2 نظر / 9 بازدید
نیلوفر

اجازه خانم موسوی خواهشا هر روز بیاین من شما را خیلی دوست دارم

کیمیا

خانم موسوی شما معلم محبوب من هستید و هر درسی هم که بدهید باز هم من دوستتان دارم [قلب][قلب][قلب]