همه چیز جات!

مخلوط چی چی است؟
نویسنده : - ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٢
 

مخلوط یک چیز قاتی پاتی است. از همه چیزی توی آن پیدا می شود. دقیق ترش این میشود که انواع مولکول ها در مخلوط وجود دارند. این مولکول ها برای خودشان توی مخلوط هستند و کاری به کار هم ندارند. و به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی می کنندفرشته

در مخلوط مولکول های مواد مختلف تشریف دارند اما به هم نمی چسبند. یعنی می شود آنها را از هم جدا کرد. آجیل مثلا یک نمونه مخلوط خیلی دوست داشتنی استزبان

ترکیب یعنی ماده ای که از یک نوع مولکول به وجود آمده اما مولکول هایش از اتم های یکجور درست نشده اند. یعنی ممکن است دوجور بلکه سه جور شاید هم چهار جور... یعنی کلا از اتم های جورواجور تشکیل شده اند. مثل... مثل...مثل: ‌آب!

عنصر هم که خیلی موجود ساده و قانعی است. فقط یک جور مولکول دارد. مولکول هایش هم فقط یکجور اتم دارند.بغل

حالا با توجه به این توضیحات بگویید که در شکل زیر مخلوط کدام است؟ ترکیب کدام است؟ عنصر کدام است؟یول