همه چیز جات!

شمیم و سبزک
نویسنده : - ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۸
 

شمیم خیلی دوست داشت که یک سگ کوچولو برای خودش داشته باشد اما مامانش گفت که آپارتمان آنها کوچک است و جایی برای نگهداری هیچ حیوانی ندارند. تازه مامان شمیم فکر می کند که حیوانات را باید توی حیاط نگه داشت نه توی خانه.

در عوض مامان شمیم یک سگ کوچولوی پارچه ای برای شمیم دوخت. شمیم اسم سگ کوچولویش را سبزک گذاشته است. شمیم هر بار که با پدر یا مادرش برای بازی و قدم زدن به پارک می رود حتما سگ پارچه ای کوچکش را هم می برد تا هوایی تازه کند. شمیم فکر می کند که سبزک هم مثل خودش پارک رفتن را دوست دارد.